Monero Javascript Mining

Monero Javascript Mining

ฉันต้องการเสริมว่าการขุด Javascript สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการขุด Monero ตัวอย่างเช่น สามารถใช้เพื่อขุด Bitcoin, Ethereum หรือ cryptocurrency อื่น ๆ อย่างไรก็ตาม การทำเช่นนี้ต้องใช้สคริปต์และซอฟต์แวร์ที่แตกต่างจากที่จำเป็นสำหรับการขุด Monero นอกจากนี้ ควรสังเกตว่าในขณะที่สามารถขุด Monero ด้วย Javascript ได้ แต่ไม่แนะนำให้ทำ เนื่องจากการขุดจาวาสคริปต์โดยทั่วไปส่งผลให้มีแฮชเรตต่ำกว่าวิธีอื่น เช่น การขุด CPU หรือ GPU ด้วยเหตุนี้ การขุด Monero ด้วย Javascript มักจะให้ผลกำไรน้อยกว่าวิธีอื่นๆ

Website | + posts