Forex เป็นการลงทุน

Forex เป็นการลงทุน

โอกาส

Forex หรือตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสามารถเป็นสถานที่ที่ดีในการลงทุนเงินของคุณ ด้วยสภาพคล่องสูง การซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมง และต้นทุนที่ค่อนข้างต่ำ ฟอเร็กซ์จึงมอบโอกาสพิเศษให้กับนักลงทุนในการทำกำไร

อย่างไรก็ตาม Forex ก็เป็นตลาดที่มีความเสี่ยงเช่นกัน และมีแนวทางปฏิบัติบางอย่างที่นักลงทุนทุกคนควรทราบก่อนที่จะเริ่มซื้อขาย ในบทความนี้ เราจะพูดถึงความเสี่ยงและผลตอบแทนของการลงทุนใน forex รวมถึงกลยุทธ์ที่ดีที่สุดบางส่วนในการทำกำไร

Forex เป็นตลาดที่มีความเสี่ยง และมีแนวทางปฏิบัติบางอย่างที่นักลงทุนทุกคนควรทราบก่อนที่จะเริ่มซื้อขาย ในบทความนี้ เราจะพูดถึงความเสี่ยงและผลตอบแทนของการลงทุนใน forex รวมถึงกลยุทธ์ที่ดีที่สุดบางส่วนในการทำกำไร

การลงทุนในฟอเร็กซ์กับหุ้น

มีความคล้ายคลึงกันมากมายระหว่าง forex และหุ้น: ทั้งคู่ซื้อขายกันในการแลกเปลี่ยน ทั้งคู่สามารถผันผวนได้ และทั้งคู่สามารถทำกำไรได้ (หรือไม่) อย่างไรก็ตาม ยังมีความแตกต่างที่สำคัญบางประการที่นักลงทุนควรทราบ

Forex เป็นตลาดที่ใหญ่กว่าหุ้นมาก มีการซื้อขายสกุลเงินหลักมากกว่า 100 สกุลในตลาดฟอเร็กซ์ เมื่อเทียบกับหุ้นเพียงไม่กี่พันตัว ซึ่งหมายความว่ามีสภาพคล่องในตลาดฟอเร็กซ์มากขึ้น และราคาสามารถเคลื่อนไหวได้เร็วขึ้น

Website | + posts