Monero Javascript Mining

Monero Javascript Mining

Jag vill tillägga att Javascript mining också kan användas för andra syften än bara för att bryta Monero. Man kan till exempel använda det för att bryta Bitcoin, Ethereum eller någon annan kryptovaluta. För att göra det skulle det dock krävas ett annat skript och en annan programvara än vad som krävs för att bryta Monero. Dessutom bör det noteras att även om det är möjligt att bryta Monero med Javascript är det inte tillrådligt. Detta beror på att javascriptbrytning i allmänhet resulterar i en lägre hashrate än andra metoder, såsom CPU- eller GPU-mining. Därför är det vanligtvis mindre lönsamt att bryta Monero med Javascript än med andra metoder.

Website | + posts