Koder för guldkarat

Koder för guldkarat

När du köper guld hör du ofta termen ”karat”. Men vad betyder egentligen detta ord?

Karat är en måttenhet för guldets renhet. Ju högre karat desto renare är guldet. Guld med 24 karat är därför renare än guld med 18 karat, som är renare än guld med 14 karat, och så vidare.

Termen ”karat” kommer från ordet ”keration”, som användes för att mäta vikten av pärlor och andra ädelstenar i antikens Grekland. I dag motsvarar en karat 0,2 gram.

När man köper guldsmycken är det viktigt att vara uppmärksam på karatvikten, eftersom den påverkar både priset och kvaliteten på smycket. Högre karatvikter innebär vanligtvis högre priser, men inte alltid. Vikten kan också påverka hur starkt smycket är, eftersom renare guld är mjukare och mer formbart än guld med lägre karat.

Vad är betydelsen av de olika guldmärkena, från 575 till 417 guldmärken?

De olika guldmärkena på smycken anger guldets renhetsgrad. ”24 karat” (24K) är det renaste guldet som säljs kommersiellt. Det kallas också ”.9999 fint guld” eller ”100 procent guld”. Alla andra karat är mindre än 100 procent guld.

”18 karat” (18K) guld är 75 procent rent guld.

”14 karat” (14K) guld är 58,3 % rent guld.

”10 karat” (10K) guld är 41,7 % rent guld.

Ju lägre karatsiffran är, desto mindre rent är guldet och desto mer innehåller det andra metaller. Dessa andra metaller kan påverka guldets färg, vikt och hållbarhet. Till exempel är 14K-guld mer hållbart än 18K-guld eftersom det innehåller fler legerade metaller. 14K-guld kan dock också ha en annan färg än 18K-guld på grund av de olika typerna av metaller som används i legeringen.

Website | + posts