Monero Javascript Mining

Monero Javascript Mining

Jeg vil gjerne legge til at Javascript-gruvedrift også kan brukes til andre formål enn bare å gruve Monero. For eksempel kan man bruke den til å utvinne Bitcoin, Ethereum eller en hvilken som helst annen kryptovaluta. Men å gjøre det vil kreve et annet skript og annen programvare enn det som er nødvendig for å utvinne Monero. I tillegg bør det bemerkes at selv om det er mulig å mine Monero med Javascript, er det ikke tilrådelig. Dette er fordi javascript mining generelt resulterer i en lavere hashrate enn andre metoder, for eksempel CPU eller GPU mining. Som et resultat er det vanligvis mindre lønnsomt å utvinne Monero med Javascript enn med andre metoder.

Website | + posts